marți, aprilie 16, 2024
AcasăAlte știriAlianță pentru Pădure face parte în Strategia Națională Forestieră a României

Alianță pentru Pădure face parte în Strategia Națională Forestieră a României

Asociația Alianță pentru Pădure, fondată și condusă de Laurențiu Ciornei, este parte implicată în conceperea celui mai important document care vizează viitorul pădurii românești. Strategia Națională Forestieră a României va deveni ”Biblia Silviculturii” noastre, un act așteptat de, iată, peste 30 de ani! În conceperea cesteia sunt implicate personalități ale lumii academice (cadre universitare de valoare recunoscută național și internațional), specialiști, ONG-uri.

Silvanews vă prezintă aspecte pe care asociația Alianță Pentru Pădure le propune în procesul de consultare pentru realizarea Strategiei Forestiere Naționale și Politica Forestieră a României – ierarhizare și integrare;

 • Armonizare principii/activități/milestone-uri din Strategia Forestieră cu cele din Politica Forestieră:
  • Corelarea activității sectorului cu politici din domenii conexe;
  • Implicarea tuturor părților relevante (ex Ministerul Muncii și Protecției Sociale etc);
  • Principii fundamentale clare;
  • Obiective clar definite;
  • Cascadarea obiectivelor tuturor părților relevante;
 • Politica Forestieră a României: principii strategice de dezvoltare, roluri și responsabilități specifice, identificare activități și nominalizare instituție de rang superior care o aprobă;
 • Evaluarea ex-post a impactului Politicii/Strategiei – frecvență și instituție responsabilă;
 • Raportare și monitorizare: planuri de acțiune, control implementare.
 • Principii fundamentale* care să vizeze:
  • Definirea principiului de bază al sectorului forestier, pe care se sprijină restul principiilor: Pădurile nu mai sunt privite ca simple surse de lemn, ci ca sisteme vitale de susținere a vieții ce contribuie la combaterea schimbărilor climatice, care cuprind valori și funcții sociale, de mediu, economice și culturale mult mai largi.
  • Reducerea ponderii pieței negre a lemnului în economie, creșterea valorii lemnului (diferențiată pe specii), creșterea prețului lemnului (Bursa lemnului în strânsă corelație cu Bursa Română de Mărfuri și cele internaționale) și eficientizarea recoltării în scopul îmbunătățirii condițiilor climatice;
  • Educația timpurie prin includerea educației forestiere și de mediu în curricula școlară și preșcolară Inițiativa trebuie aplicată în mod unitar.

*) Propunerile mai sus enunțate au fost integrate în principiile din “Formularul de consultare a opiniei factorilor interesați privind principiile de dezvoltare a politicii forestiere din România”.

 • Obiective care să vizeze:
  • Modernizarea sectorului forestier (sisteme moderne de supraveghere, tehnologii actuale de măsurare a volumului de lemn recoltat, tehnologii moderne de inventariere a volumului de lemn pe picior etc);
  • Pregătirea forței de muncă din domeniul forestier care să răspundă noilor tehnologii (inclusiv reconversia profesională a acelui segment diponibilizat ca urmare a modernizării sectorului);
  • Dezvoltarea durabilă a sectorului pe orizontală, prin integrarea serviciilor ecosistemice cu ajutorul proiectelor finanțate din fonduri europene, prin dezvoltarea unor activități noi și crearea unor brand-uri locale/regionale care să includă forța de muncă locală (spre exemplu în: valorificarea eficientă a produselor nelemnoase, produselor de origine vegetală și animală, a biodiversității de care România încă se bucură, a biomasei care se poate transforma în energie verde etc);
  • Dezvoltarea conceptului de economie circulară care se integrează perfect în sectorul forestier;
 • Obiective care să vizeze:
  • Creșterea fondului forestier de stat prin achiziționarea de păduri aflate acum în proprietatea privată. Sunt 415.000 de mici proprietari (cu suprafețe de sub 100 de hectare) și mulți, foarte mulți dintre aceștia ar fi bucuroși să vândă. Sunt numeroase și situațiile în care proprietarii nu știu unde li se află pădurea, nu au acte etc. Aceste neajunsuri pot constitui fondul unei lămuriri oficiale ale autorităților, inclusiv prin reglementare prin act normativ;
  • Transparentizarea amenajamentelor silvice prin publicarea acestora pe Internet;
  • Cadastrul forestier;
  • Împădurirea terenurilor degradate și semidegradate;
  • Dezvoltarea economică durabilă a ariilor protejate (prin analize de tip cost-beneficiu care să identifice variantele optime de exploatare durabilă în condițiile prezervării speciilor/etc);
  • Comunicare specializată prin intermediul unor publicații de profil, în care prevalează abordarea pe baze științifice (spre exemplificare: Revista Pădurilor, Bucovina Forestieră etc).
 • Principiul de bază al sectorului forestier

Pădurile nu sunt simple surse de lemn, ci sisteme vitale de susținere a vieții ce contribuie la combaterea schimbărilor climatice, care cuprind valori și funcții sociale, de mediu, economice și culturale mult mai largi.

 • Principiul coerenței legislative

Cadrul de reglementare a sectorului forestier trebuie să fie simplu, armonizat, integrat, predictibil și eficient pentru a permite identificarea instituțiilor responabile, a rolurilor și responsabilităților specifice, monitorizarea și evaluarea permanentă a eficacității implementării.

 • Principiul respectului față de proprietate

Stabilirea și implementarea instrumentelor de politică forestieră să urmărească gestionarea corespunzătoare a suprafețelor împădurite deținute de proprietari, cu respectul cuvenit față de dreptul de proprietate.

 • Principiul asigurării stabilității ecosistemelor forestiere

Politica forestieră trebuie să asigure creșterea rezilienței ecosistemelor forestiere și adaptarea la perturbațiile tot mai frecvente inclusiv în contextul schimbării climatice.

 • Principiul asigurării continuității serviciilor ecosistemice

Gestionarea pădurilor se va face cu ajutorul mijloacelor tehnice moderne, adecvate, care să asigure eficacitatea funcțională și furnizarea cu continuitate a serviciilor ecosistemice pentru societate.

 • Principiul reprezentativității în conservarea biodiversității

Conservarea biodiversității trebuie abordată prioritar prin arii naturale protejate reprezentative, proporțional cu gradul de periclitare a ecosistemelor și/sau speciilor, precum și prin măsuri specifice de conservare a biodiversității aplicate la nivel de arboret.

 • Principiul integrării nevoilor sociale

Politica forestieră integrează nevoile societății și ale comunităților locale privind furnizarea bunurilor și serviciilor necesare dezvoltării regionale și de asigurare a unor condiții de muncă, de mediu și culturale, în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă.

 • Principiul viabilității și competitivității economice

Politica forestieră susține stimularea competitivității, eficientizarea recoltării resurselor forestiere și valorificarea economică superioară a bunurilor și serviciilor, care să contribuie astfel la o bioeconomie neutrală din punct de vedere climatic. De asemenea, eliminarea pieței negre a lemnului în economie.

 • Principiul eficienței administrative

Managementul trebuie să fie eficient și competitiv, încurajând proprietarii și gestionarii de pădure să întreprindă activități concrete cu scopul de a îmbunătăți calitatea, productivitatea, vitalitatea și capacitatea de regenerare a pădurilor, indiferent de natura și mărimea proprietății, în acord cu obiectivele strategice ale sectorului forestier.

 • Principiul integrării intersectoriale

Formularea obiectivelor strategice ale sectorului forestier se va face cu luarea în considerare a politicilor sectoriale, adiacente sectorului de la nivel internațional, european și național.

 • Principiul prevalenței obligației de rezultat asupra obligației de procedură

În evaluarea performanțelor sectorului forestier, potrivit obiectivelor strategice ale sectorului forestier, obligația de rezultat este prevalentă obligației de procedură pentru a crea un cadru consistent de asumare a răspunderii de către gestionarii/proprietarii din sector.

 • Principiul fundamentării științifice

Întregul proces decizional se bazează pe date robuste, fundamentate științific, ce reflectă provocările actuale de natură economică, socială și de mediu ale sectorului forestier.

 • Principiul politicii participative

Stabilirea instrumentelor politicii forestiere și evaluarea rezultatelor acestora se realizează cu implicarea transparentă și activă a tuturor factorilor afectați/interesați.

 • Principiul transparenței

Crearea unui sistem transparent care să asigure accesul publicului la informații utile și relevante privind sectorul forestier și implementarea acestora, pentru a încuraja informarea publicului larg și implicarea acestuia.

 • Principiul integrării sectorului forestier în procesul educațional

Prin intermediul Politicii Forestiere se va asigura includerea educației forestiere și de mediu în curricula școlară.

Vom reveni cu amănunte!

 

 

Dacă iubești pădurea așa cum o facem și noi, alătură-te cu un Like comunității noastre de pe Facebook.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

1 COMENTARIU

 1. Alianța face strategia? Sau participă la elaborare? Distanța dintre cele două ipostaze e cam mare. Ca participant la proces, pot afirma fără teamă că organizatorii și moderatorii sunt cu totul alții…

  Sau e un titlu de tip click-bait?

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ARTICOLE