miercuri, 19 iunie 2019

Silvicultură

Dendrologie-tot ce înseamnă elemente sau lucruri pe care trebuie să le știe orice silvic, mai ales cei în devenire. Cursuri: dendrologie, împăduriri, amenajări silvice, exploatări, cinegetică şi salmonicultură, silvotehnică etc.

Dicționar de termeni silvici

Reluăm prezentarea altor termeni silvici (literele M, O și P): Management forestier durabil - Administrarea si utilizarea padurilor si terenurilor cu vegetatie forestiera astfel incat sa isi...

DENDROLOGIE

Disciplină de bază a profesiunii de silvicultor, Dendrologia prezintă noţiunile de bază privind morfologia, ecologia şi răspândirea speciilor lemnoase ce se regăsesc la nivelul ţării noastre, specii...

Armele şi muniţia de vânătoare  

Armele de vânătoare sunt de trei categorii: arme albe, arme cu coardă şi arme de foc. Armele de foc propriu-zise sunt de două categorii după natura forajului...

Punerea în valoare a masei lemnoase

 Verificarea actelor de punere în valoare  Actele de punere în valoare (APV) reprezintă documentele primare care stau la baza contractelor de vânzare-cumpărare a masei lemnoase şi sunt...

MĂSURAREA ARBORILOR

Măsurarea poate fi definitivată ca operația experimentală de determinare a unei mărimi cu ajutorul unor mijloace specifice, în raport cu unitatea de măsura luată în considerare. Prin unitate...

MĂSURAREA GROSIMII ARBORILOR

Grosimea unei secțiuni transversale pe triunchiul arborelui se poate estima prin măsurarea diametrului, a circumferinței sau a suprafeței. Aceste mărimi sunt într-o strânsă interdependență. Secțiunea transversală prin triunchiul...

Recomandări pentru practica măsurării înălțimilor arborilor

indiferent de tipul hipsometrului utilizat, se impune verificarea periodică a exactității cu care se face măsurarea și, dacă este necesar, se procdează la o nouă etalonare: ...

Hipsometre bazate pe principiul trigonometric

Principiul constă în măsurarea unei distanțe înclinate sau reduse la orizont de la operator la arbore, precum și a unghiurilor formate de orizontala cu vizele la bază...

DEFINIŢII IMPORTANTE ÎN SILVICULTURĂ. NOTAŢII DENDROMETRIE

SilvaNews vă prezintă terminologia folosită în tehnica măsurării, simbolurile și unitățile de măsură utilizate la evaluarea resurselor forestiere lemnoase. Constanta unui aparat de măsurat, raportul dintre valoarea mărimii...

Măsurarea înălțimii arborelui

  Dupa grosimea arborelui, măsurarea înălțimii sau estimarea ei prezintă o mare importanță în vederea determinării volumului sau a diverșilor parametri de formă. Metode și instrumente de măsurare pentru...

Recomandările editorilor

Reclamă

- Advertisement -