miercuri, 19 iunie 2019

Silvicultură

Dendrologie-tot ce înseamnă elemente sau lucruri pe care trebuie să le știe orice silvic, mai ales cei în devenire. Cursuri: dendrologie, împăduriri, amenajări silvice, exploatări, cinegetică şi salmonicultură, silvotehnică etc.

Măsurarea circumferinței

Circumferința este egală perimetrului secțiunii transversale a arborelui la nivelul (înaltimea) de măsurat pentru secțiunile convexe și inferioară acestui perimetru, atunci când sectiunea este concave. Măsurarea circumferinței...

Erori de măsurare a diametrului

Printre erorile ce pot fi comise la măsurarea diametrelor se disting erori instrumentale și erori de măsurare. Luând cazul clupei forestiere, instrumentul cel mai utilizat în practică, eroarea...

MĂSURAREA DIAMETRELOR LA DIFERITE ÎNĂLȚIMI PE TRIUNCHIUL ARBORELUI NEDOBORÂT

Pentru a cuba arborii cu o precizie ridicată este necesară măsurarea diametrelor și la alte nivele decât la 1,30 m: acest obiectiv se poate realiza, la arborii...

CICLUL DE PRODUCȚIE

În funcție de scopurile urmărite prin gospodărirea unei păduri, arboretele componente se mențin pe picior până la o anumită vârstă. Când se urmărește, de pildă, obținerea de...

EXPLOATABILITATEA PĂDURILOR

Prin exploatabilitate se înțelege calitatea care se atribuie unui arbore sau arborete de a fi recoltabil pentru un anumit scop. Ea se stabilește în funcție de țelul...

CATEGORII DE DIAMETRE

În pădurile cu codru grădinărit, gruparea arborilor se face după grosime în clase de diametre. În mod curent se folosesc trei clase de grosime: arbori subțiri, arbori...

CLASELE DE VÂRSTĂ

Categoriile de vârste apropiate sunt cunoscute sub numele de clase de vârstă. În funcție de proveniența arborilor și de tratamentele care se aplică, arboretele pot fi grupate...

PROCESUL DE PRODUCȚIE FORESTIERĂ

Procesul de producție forestieră cuprinde două laturi, și anume: un proces natural, cu caracter biologic, de creștere a arborilor deci de formare a lemnului, și un proces...

SEMINȚE ȘI BUTAȘI FORESTIERI

Înmulțirea speciilor forestiere reprezintă una din însușirile fundamentale ale organismelor vii care asigură perpetuarea speciilor, prin apariția de noi indivizi pe baza informației genetice de care dispun....

MOLID

CARACTERE MORFOLOGICE Specie indigenă de mărimea a I-a, molidul atingând frecvent 30-40 m înălţime, excepţional 60 m, şi până la 2 m diametru. Înrădăcinarea este trasantă, astfel încât molidul...

Recomandările editorilor

Reclamă

- Advertisement -