vineri, 8 decembrie 2023

Dezvoltarea durabilă a pădurii

Dezvoltarea durabilă a pădurii se poate înscrie într-o definiţie care să includă termenii unui concept ce ghidează managementul sustenabil al fondului forestier împreună (împletit) cu restul preceptelor...

Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor

Considerații generale cu privire la alegerea şi aplicarea tratamentelor Art. 1. – (1) Marea diversitate ecologică şi funcţională a fondului forestier, ţelurile de gospodărire fixate prin amenajamentele silvice,...

Câtă pădure mai avem în România

România a avut în trecutul nu foarte îndepărtat mult mai multe păduri, peste 79% din teritoriu fiind acoperit cu vegetaţie lemnoasă. Faptul că astăzi numai 27% din...

Cursurile SilvaNews. Mic dicţionar forestier

Platforma online SilvaNews îţi prezintă cele mai importante date şi informaţii care, împreună, oferă o imagine cât mai reală şi utilă a pădurilor din România. SilvaNews îţi arată...

Succesiunea, ca proces bioecologic

Prin succesiunea vegetaţiei se înţelege procesul de modificare sau de înlocuire în timp a compoziţiei covorului vegetal de pe o anumită suprafaţă de teren, ca rezultat al...

Dicționar de termeni silvici (A-G)

Administrarea padurilor - totalitatea activitatilor cu caracter tehnic, economic si juridic desfasurate de ocoalele silvice de regim si de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in...

Tipuri de pădure

Necesităţi legate de uniformizarea modalităţilor de descriere a pădurilor, de diagnoza lor staţională, de clasificare a acestora, precum şi de standardizare a măsurilor de gestiune, au condus...

Originea arboretelor

Arborete virgine: care au luat naştere şi se dezvoltă din generaţie în generaţie fără nici un fel de intervenţie antropică de cultură; Arborete cvasivirgine: care sunt asemănătoare ca...

Clasificarea poziţională şi calitativă a arborilor

Clasificarea Kraft este o clasificare a arborilor care foloseşte un singur criteriu, acela poziţional: I – clasa arborilor predominanţi – arborii cei mai înalţi din arboret şi...

Noţiuni elementare de silvicultură şi silvotehnică

Silvotehnica  introduce fundamentele teoretice şi aplicative ale metodelor tehnice aplicabile pădurii cultivate. Aşadar, silvicultura are prin definiţie o importantă parte praxiologică care poate fi prezentată doar prin...

Recomandările editorilor

Reclamă

- Advertisement -