marți, 19 ianuarie 2021

Câtă pădure mai avem în România

România a avut în trecutul nu foarte îndepărtat mult mai multe păduri, peste 79% din teritoriu fiind acoperit cu vegetaţie lemnoasă. Faptul că astăzi numai 27% din...

Tipuri de pădure

Necesităţi legate de uniformizarea modalităţilor de descriere a pădurilor, de diagnoza lor staţională, de clasificare a acestora, precum şi de standardizare a măsurilor de gestiune, au condus...

Clasificarea poziţională şi calitativă a arborilor

Clasificarea Kraft este o clasificare a arborilor care foloseşte un singur criteriu, acela poziţional: I – clasa arborilor predominanţi – arborii cei mai înalţi din arboret şi...

Noţiuni elementare de silvicultură şi silvotehnică

Silvotehnica  introduce fundamentele teoretice şi aplicative ale metodelor tehnice aplicabile pădurii cultivate. Aşadar, silvicultura are prin definiţie o importantă parte praxiologică care poate fi prezentată doar prin...

Cursurile SilvaNews. Mic dicţionar forestier

Platforma online SilvaNews îţi prezintă cele mai importante date şi informaţii care, împreună, oferă o imagine cât mai reală şi utilă a pădurilor din România. SilvaNews îţi arată...

Originea arboretelor

Arborete virgine: care au luat naştere şi se dezvoltă din generaţie în generaţie fără nici un fel de intervenţie antropică de cultură; Arborete cvasivirgine: care sunt asemănătoare ca...

Succesiunea, ca proces bioecologic

Prin succesiunea vegetaţiei se înţelege procesul de modificare sau de înlocuire în timp a compoziţiei covorului vegetal de pe o anumită suprafaţă de teren, ca rezultat al...

Dicționar de termeni silvici (A-G)

Administrarea padurilor - totalitatea activitatilor cu caracter tehnic, economic si juridic desfasurate de ocoalele silvice de regim si de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva in...

Norme tehnice pentru alegerea şi aplicarea tratamentelor

Considerații generale cu privire la alegerea şi aplicarea tratamentelor Art. 1. – (1) Marea diversitate ecologică şi funcţională a fondului forestier, ţelurile de gospodărire fixate prin amenajamentele silvice,...

Dezvoltarea durabilă a pădurii

Dezvoltarea durabilă a pădurii se poate înscrie într-o definiţie care să includă termenii unui concept ce ghidează managementul sustenabil al fondului forestier împreună (împletit) cu restul preceptelor...

Recomandările editorilor

Reclamă

- Advertisement -