joi, iunie 20, 2024

DENDROLOGIE

Disciplină de bază a profesiunii de silvicultor, Dendrologia prezintă noţiunile de bază privind morfologia, ecologia şi răspândirea speciilor lemnoase ce se regăsesc la nivelul ţării noastre, specii autohtone sau exotice, promovate în scop cultural, experimental sau ornamental. În această prezentare am acordat o atenţie mai mare speciilor indigene, care participă într-o proporţie mare în flora forestieră românească.

Arbori, arbuşti, subarbuşti (definiţii, caractere generale)

Arborii sunt acele plante lemnoase care cresc obişnuit în păduri, au cel puţin 7 m în înălţime, care produc lemn şi alte materii prime importante (coajă, răşini, flori) şi care exercită o influenţă benefică asupra ambientului.

Drept categorii de arbori, conform literaturii de specialitate amintim: arborii forestieri care produc lemn şi sunt parte integrantă din ecosistemul forestier, arborii ornamentali ce prezintă interes din punctul de vedere al aspectului, precum şi pomii fructiferi, destinaţi să producă fructe comestibile.

Forma arborilor diferă de la o specie la alta. Aceasta diferă în primul rând, după locul unde se creşte şi se dezvoltă exemplarele plantelor lemnoase. Se deosebesc astfel: – forma specifică (habitus), caracteristică arborilor crescuţi izolaţi, şi care au o tulpină scurtă, puternic îngroşată la bază, coroana mult dezvoltată în lăţime şi care coboară până aproape de sol

– forma forestieră, întâlnită la arbori crescuţi în masiv, arbori ce au tulpina dreaptă, cilindrică, elagată cu coroana restrânsă spre vârf.

După înălţimea realizată, arborii sunt de:

  • mărimea I când depăşesc 25 m,
  • de mărimea a II-a când au între 15 şi 25 m,
  • de mărimea a III-a, când au între 7 şi 15 m.

Arbuştii sunt plante lemnoase cu înălţimea de până la 7 m, de regulă cu mai multe tulpini lemnoase ramificate de la bază, sub formă de tufă. Arbuştii cu înălţimi de sub 1 m intră în categoria arbuştilor pitici (afin, merişor, smirdar etc.).

Subarbuştii sunt plante ce au tulpina lemnoasă numai la bază, părţile superioare sunt erbacee, degerând peste iarnă (drobul, cătina mică etc.).

Lista cu specii

1 ALUN Corylus avellana AL
2 ALUN TURCESC Corylus colurna ALT
3 ANIN ALB Alnus incana AN
4 ANIN NEGRU Alnus glutinosa ANN
5 ANIN VERDE Alnus viridis B
6 ARȚAR AMERICAN Acer negundo ARA
7 ARȚAR TĂTĂRESC Acer tataricum AR
8 BRAD Albies alba BR
9 BRAD URIAȘ Abies grandi BRU
10 CARIA Carya ovata CAR
11 CARPEN Carpinus betulus CA
12 CĂRPINIȚĂ Carpinus orientalis CR
13 CASTAN  BUN (COMESTIBIL) Castanea sativa CAS
14 CASTAN PORCESC Aesculus hippocastanum CAP
15 CĂTINĂ ALBĂ Hippophae rhamnoydes CT
16 CĂTINĂ ROȘIE Tamarix ramosissima CT.r
17 CENUȘER Ailanthus altissima CS
18 CER Quercus cerris CE
19 CHIPAROS DE BALTĂ Taxodium distichum TA
20 CIREȘ PĂDUREȚ (PĂSĂRESC) Prunus avium CI
21 CORCODUȘ Prunus cerasifera CD
22 DUD Morus alba DD
23 DUGLAS ALBASTRU Pseudotsuga menziesii var glauca DUA
24 DUGLAS VERDE Pseudotsuga menziesii var menziesii DU
25 FAG Fagus sylvatica FA
26 FRASIN AMERICAN Fraxinus americana FRA
27 FRASIN COMUN Fraxinus excelsior FR
28 FRASIN  DE BALTĂ Fraxinus pennsylvanica FRB
29 FRASIN DE LUNCĂ Fraxinus angustifolia FRL
30 FRASIN PUFOS Fraxinus pallisae FRP
31 GÂRNIȚĂ Quercus frainetto
32 GLĂDIȚA Gleditsia triacantos GL
33 GORUN Quercus petraea GO
34 JNEAPĂN Pinus mugo Q
35 JUGASTRU Acer campestre JU
36 LARICE Larix decidua LA
37 MĂLIN AMERICAN Prunus serotina ML
38 MĂR PĂDUREȚ Malus sylvestris MA
39 MESTEACĂN Betula pendula ME
40 MOJDREAN Fraxinus ornus MJ
41 MOLID Picea abies MO
42 NUC COMUN Juglans regia NU
43 NUC NEGRU Juglans nigra NUA
44 OȚETAR Rhus typhna OT
45 PALTIN DE CÂMP Acer platanoides PA
46 PALTIN DE MUNTE Acer pseudoplatanus PAM
47 PĂR PĂDUREȚ Pyrus pyraster PR
48 PIN NEGRU Pinus nigra ssp. nigra arn. PIN
49 PIN NEGRU DE BANAT Pinus nigra ssp.  banatica PINB
50 PIN SILVESTRU Pinus sylvestris PI
51 PIN STROB Pinus strobus PIS
52 PLATAN Platanus hibrida PTL
53 PLOP ALB Populus alba PLA
54 PLOP CENUȘIU Populus x canescens PLC
55 PLOP EURAMERCAN Populus x canadensis PLEA
56 PLOP NEGRU Populus nigra PLN
57 PLOP TREMURĂTOR Populus tremula PLT
58 RĂCHITĂ Salix fragilis R
59 SALCÂM Robinia pseudoacacia SC
60 SALCIE ALBĂ Salix alba SA
61 SALCIE CĂPREASCĂ Salix caprea SAC
62 SALCIE DE NISIPURI Salix rosmarinifolia Sa.n
63 SALCIE PLESNITOARE Salix fragilis R
64 SĂLCIOARĂ Eleagnus angustifolia SL
65 SCORUȘ DE MUNTE Sorbus accuparia SR
66 SORB Sorbus torminalis SB
67 STEJAR BRUMĂRIU Quercus pedunculiflora STB
68 STEJAR DE BALTĂ Quercus palustris STBA
69 STEJAR PEDUNCULAT Quercus robur ST
70 STEJAR PUFOS Quercus pubescens STP
71 STEJAR ROȘU Quercus rubra STR
72 TEI ARGINTIU Tilia tomentosa TE
73 TEI CU FRUNZA MARE Tilia platyphyllos TEM
74 TEI PUCIOS Tilia cordata TEP
75 TISĂ Taxus baccata TI
76 ULM DE CÂMP Ulmus minor ULC
77 ULM DE MUNTE Ulmus glabra ULM
78 ULM DE TURKESTAN Ulmus pumila ULT
79 VELNIȘ Ulmus laevis ELV
80 VIȘIN TURCESC Prunus mahaleb VIT
81 ZÂMBRU Pinus cembra PIC
82 Ajutor (specii de -) Aj
83 Arbuști Arb
84 Diverse moi DM
85 Diverse rășinoase DR
86 Diverse tari DT

Dacă iubești pădurea așa cum o facem și noi, alătură-te cu un Like comunității noastre de pe Facebook.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

MOLID

FAG

BRAD, BRAD ALB

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ARTICOLE