sâmbătă, iulie 13, 2024
AcasăDendrometrieDEFINIŢII IMPORTANTE ÎN SILVICULTURĂ. NOTAŢII DENDROMETRIE

DEFINIŢII IMPORTANTE ÎN SILVICULTURĂ. NOTAŢII DENDROMETRIE

SilvaNews vă prezintă terminologia folosită în tehnica măsurării, simbolurile și unitățile de măsură utilizate la evaluarea resurselor forestiere lemnoase.

Constanta unui aparat de măsurat, raportul dintre valoarea mărimii de măsurat și citire.La aparatele de măsurat la care valorile diviziunilor reprezintă direct valorile mărimilor de măsurat, constantă aparatului este 1.

Diviziune: intervalul dintre două repere consecutive ale scării gradate.

Domeniul de măsurare este diferența dintre limită superioară și cea inferioară de măsurare.

Indicația unui aparat de măsurat valoarea mărimii măsurate rezultate din înmulțirea citirii cu constanta aparatului.

Repere: semnele care limitează diviziunile.

+ Scara gradate: totalitatea reperelor dispuse de-a lungul unei linii drepte sau curbe, care corespunde unui șir de valori succesive ale mărimii de măsurat:

+ Valoarea diviziunii:  valoarea exprimată în unități ale mărimii de măsurat, corespunzătoare acelei diviziuni:

Act de punere în valoare (APV): document tehnico-economic care conține rezultate ale evaluării cantitative, calitative și valorice a masei lemnoase destinate exploatării:

Categoriile de diametre – diviziune în clasificarea arborilor după diametrul de bază. De regulă se folosesc categorii de diametre de 2 cm (6: 8: 10:….) și de 4 cm ( 8:12: 16:)

  • Clasa de calitate a arborelui: diviziune în sistemul de clasificare a arborilor după calitate, în funcție de proporția lemnului de lucru sau folosind alte criterii ale clasificării calitative.
  • Clasa de lemn de lucru: diviziune în sistemul de clasificare a lemnului de lucru pe picior, stabilită convențional prin limitele de mărime a diametrului fără coajă la capătul subțire.
  • Clasa de producție (P) diviziune în sistemul de clasificare a arboretelor după capacitatea lor de producție, care se exprimă prin clasa de producție absolută sau prin clasa de producție relativă:

Clupa forestieră: instrument pentru măsurarea diametrelor la arbori , la părți de arbore și la sortimente de lemn rotund.

Cubare: operația de determinare a volumului unui sortiment lemnos, a unui arbore sau arboret:

Curba înălțimilor: grafic care exprimă corelația dintre înălțimi și diametre pentru un arboret sau pentru un lot de arbori:

Diametrul de bază (d) diametrul unui arbore la înălțimea de 1,30 m de la sol.

Diametrul central (al suprafeței de bază ) diametrul a cărui mărime împarte șirul static al suprafețelor de bază ale arborilor dintr-un arboret în două părți cu suprafețe de bază cumulate egale sau mediana calculată în raport cu suprafața de bază a arborilor dintr-un arboret:

Diametrul mediu (aritmetic d ) medie a diametrelor de bază ale arborilor dintr-un arboret:

Diametrul mediu al suprafeței de bază: diametrul care corespunde mediei suprafețelor de bază ale arborilor dintr-un arboret sau media pătratică a diametrelor de bază ale arborilor dintr-un arboret.

Factor de așezare: raportul dintre volumul unei forme geometrice și volumul real al pieselor de lemn așezate în această formă. Este mărimea inversă a factorului de curbaj:

Factor de cubaj: raportul dintre volumul real al pieselor de lemn așezate într-o formă geometrică și volumul acesteia:

Fus: tulpina unui arbore, de la suprafața solului până la mugurele terminal.

Inventarierea arboretelui: măsurarea, înregistrarea și prelucrarea datelor privind caracteristicile arborilor dintr-un arboret, potrivit scopului urmărit: poate fi totală sau parțială (prin eșanționare).

Înălțimea arborelui (h): lungimea axei longitudinale a unui arbore în piciore măsurată de la sol până la mugurele terminal.

Înălțimea cioatei: distanța măsurata de la nivelul solului până la extremitatea superioară a cioatei, în teren înclinat, se măsoară în partea de amonte a arborelui.

Înălțime indicatoare: înălțime medie (condiționată) a arborilor dintr-un arboret plurien, cu diametrul egal cu diametrul indicator (de regulă de 50 cm).

Înălțime medie (aritmetică, h ): media aritmetică a înălțimilor arborilor unui arboret sau pentru o anumită categorie de arbori:

Lemn de foc (pe picior): parte din masa lemnoasă a arborelui sau arboretelui, inaptă din punct de vedere calitativ pentru prelucrarea industrială sau construcții, destinată pentru combustibil.

Lemn gros: termen generic pentru lemnul de lucru rotund, având diametrul la capătul subțire fără coajă mai mare de 20 cm la rașinoase și de 24 cm la foioase.

Lemn gros I: lemn gros având diametrul la capatul subțire mai mare de 34 cm la rășinoase și de 40 cm la cele foioase.

Lemn gros II: lemn gros având diametrul la capătul subțire cuprins între 24 cm și 34 cm la rășinoase și între 24 cm și 40 cm la foioase.

Lemn gros III: lemn gros de rășinoase, având diametrul la capătul subțire cuprins între 20 cm și 24 cm.

Lemn de lucru (pe picior): parte din masa lemnoasă a arborelui și arboretului, aptă din punct de vedere calitativ pentru prelucrări mecanice și chimice, construcții sau alte utilizări, exclusiv cea pentru combustibil.

Lemn de lucru rotund (pe picior): lemn de lucru ce se poate obține fără despicarea fusului sau a crăcilor.

Lemn mărunt: termen generic pentru lemnul din crăci și vârfuri, cu diametrul mai mic de 5 cm.

Lemn mijlociu: termen generic pentru lemnul de lucru rotund avand diametrul la capătul subțire fără coajă de 10…..20 cm la rășinoase și de 12…. 34 cm la foiose:

Lemn mijlociu I: lemn mijlociu având diametrul cuprins între 14 cm și 20 cm la rășinoase și între 20 cm si 24 cm la foioase.

Lemn mijlociu II: lemn mijlociu având diametrul cuprins între 10 cm și 14 cm la rășinoase și între 16 cm și 20 cm la foioase.

Lemn mijlociu III: lemn mijlociu de foioase avand diametrul cuprins intre 12cm si 16 cm.

Lemn subţire: termen generic pentru lemnul de lucru având diametrul la capătul subțire de 5….10 cm la rășinoase și de 5….12 cm la foioase.

Ster: unitate de măsură pentru lemnul stivuit, corespunzătoare diametrului de bază de 1 m lungime, 1m lațime și 1m înălțime. Valoare dintr-un metru cub-aproximativ 0,67 m cub.

Suprafața de bază: aria secțiunii transversale corespunzătoar e diametrului de bază al unui arbore (g) sau a tuturor arborilor dintr-un arboret.

Tabela de cubaj: serii de valori care exprimă volumul mediu al arborilor pe specii (și zone fitoclimatice ) în funcție de principalele caracteristici factoriale (diametrul de bază, înălțime, forma fusului).

Volumul arborelui (v): volumul cu coajă a părții supraterane a arborilor, care include atât volumul fusului, cât si volumul crăcilor , exclusiv frunzele.

Volumul arborelui central: (al suprafeței de bază ) volumul mediu al arborilor din arboret, cu dimensiuni (diametru și înălțime) egale cu cele ale arborelui central al suprafeței de bază.

Volumul arboretului (V) volumul cumulat al arborilor dintr-un arboret.

Dacă iubești pădurea așa cum o facem și noi, alătură-te cu un Like comunității noastre de pe Facebook.

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

CELE MAI NOI ARTICOLE