Arbore indigen, de talie mică (10 m), adesea arbust.

Tulpina este neregulată, scundă, cu ramuri brune-cenuşii, spinoase.

Lujeri galbeni, cenuşiu-tomentoşi, cu muguri globuloşi, tomentoşi.

Frunze obovat-lanceolate, 3-7 cm, cuneate, acuminate, întregi sau fin dinţate, la început alb tomentoase pe ambele feţe, ulterior numai pe dos.

Flori albe, 3 cm, cu receptacul şi caliciu pubescente.

Fructul este globulos, foarte tare, 2-3 cm.

Părul argintiu este un element pontic-mediteranean: sud-estul Europei, Crimeea, Caucaz, Asia Mică. La noi apare frecvent în silvostepa Dobrogei şi sporadic în câteva locuri din sud (Comana-Ilfov, Bereşti, Jorăşti, Gârboavele – Galaţi).

Este o specie termofilă, xerofită: apare în tufărişuri şi şibliacuri, alături de Quercus pubescens, Q. virgiliana, Q. pedunculiflora, Fraxinus ornus, Prunus mahaleb, Carpinus orientalis, Cotinus coggygria etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here