protectia padurilor
Grupa
ecologică
Denumirea Tipul de pădure Tipul de stațiune
G.E – 1 Subalpin de răriști de molid ą zambru (i), puternic vântuit, soluri predominant brune feriiluviale, volum edafic mic 1181, 1611 1310 a, 1320 a, 1330 a, 1410, 1420
G.E – 2 Subalpin de răriști (laricete-cembrete) (i), puternic vântuit, soluri brune feriiluviale-podzoluri, volum edafic mic 3511, 3611
G.E – 3 Presubalpin de molidișuri (i), vântuit, soluri brune feriiluviale-podzoluri, volum edafic mic-mijlociu 1122, 1132 1330, 2321
G.E – 4 Presubalpin de molidișuri (i), vântuit, podzoluri brune feriiluviale, volum edafic mic-mijlociu 1152, 1154 1310, 1320
G.E – 5 Subalpin-presubalpin de rariști și molidișuri (i), vântuit, soluri scheletice-stâncărie 1162, 1511, 1521, 3421 1120, 1200
G.E – 6 Montan de molidișuri (m), soluri brune acide, volum edafic mijlociu-mic 1113, 1114 2332
G.E – 7 Montan de molidișuri (m), soluri brune feriiluviale, volum edafic mijlociu 1141, 1142 2322
G.E – 8 Montan de molidișuri (i-m), soluri brune feriiluviale-podzoluri, volum edafic mijlociu-mic 1151, 1153 2311, 2312
G.E – 9 Montan de molidișuri (s), soluri brune-brune acide, drenaj imperfect, volum edafic mare 1112 2540
G.E – 10 Montan de molidișuri (m), soluri brune feriiluviale, exces de apă la suprafață, volum edafic mijlociu-mic 1121 2530 a
G.E – 11 Montan de molidisuri (s), soluri brune acide, brune mezobazice, volum edafic mijlociu mare 1111 2220, 2333
G.E – 12 Montan de molidișuri (m), soluri hidromorfe, volum edafic mic 1131, 1171 2520, 2530
G.E – 13 Montan de molidișuri (i), soluri mlăștinoase-turboase 1172, 1173 2510, 3610, 3620
G.E – 14 Montan de molidișuri (i-m), soluri diverse scheletice 1611 2110, 2120, 2210, 2331
G.E – 15 Montan de amestecuri (s), soluri brune eu-mezobazice, brune acide, volum edafic mare 1211, 1212, 1213 3333
G.E – 16 Montan de amestecuri (s), soluri brune acide brune, mezobazice volum edafic mare-mijlociu 1311, 1312, 1411, 1412 3323 a, 3323
G.E – 17 Montan de amestecuri (s), soluri brune (diverse), volum edafic mare 2111, 2112, 2113, 2211 3220, 3332 a
G.E – 18 Montan de amestecuri (s), soluri brune diverse, drenaj imperfect, volum edafic mare 1214, 1221, 1313, 2114 3640
G.E – 19 Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturală) (m), soluri brune luvice-luvisoluri, drenaj imperfect, volum edafic mijlociu 2115 3650
G.E – 20 Montan de amestecuri (m), soluri brune acide, volum edafic mijlociu 1321, 2221 3322
G.E – 21 Montan de amestecuri (m), soluri diverse, predominant scheletice 1341 3322 a
G.E – 22 Montan de amestecuri (m), soluri predominant spodice, volum edafic mijlociu-mic 1231, 1241, 1131, 1331, 2231 3312
G.E – 23 Montan de amestecuri (m-i), soluri predominant spodice, volum edafic mic-mijlociu 1423, 2241, 2251 3311 a, 3321
G.E – 24 Montan de amestecuri (i), soluri spodice litice, volum edafic mic 1342, 1422 3110, 3120, 3311
G.E – 25 Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturala) (m), soluri predominant brune- brune luvice, volum edafic mijlociu-mare 2121, 2311, 2321
G.E – 26 Montan-premontan de amestecuri (prin extindere naturală) (i-m), soluri caleimorfe, volum edafic mic 2116, 2212, 2213 3210, 3331
G.E – 27 Montan de fagete (m-i), vantuit, soluri brune-brune acide, volum edafic mijlociu-mare 4115 3510, 3520
G.E – 28 Montan-premontan de făgete (s), soluri brune eu-mezobazice, brune luvice, volum edafic mare 4111, 4112, 4113, 4114 4220 a, 4420, 4333 a, 4430
G.E – 29 Montan-premontan de făgete (m), soluri brune acide, brune luvice, volum edafic mojlociu 4121, 4131, 4141 4322, 4324, 4332
G.E – 30 Montan-premontan de făgete (m), soluri brune – brune luvice, drenaj imperfect, volum edafic mjlociu 4333
G.E – 31 Montan-premontan de făgete (i), soluri spodice, volum edafic mic-mijlociu 4151, 4161 4311, 4321, 4323, 4331
G.E – 32 Montan-premontan de fagete (i) soluri diverse, scheletice-stâncării 4120, 4210, 4410
G.E – 33 Montan-premontan de pinete (predominant pin comun) (i-m), soluri diverse, scheletice 3111, 3121, 3131
G.E – 34 Montan-premontan de pinete (predominant pin negru), (i-m), soluri scheletice 3133, 3211, 3212, 3311, 0212
G.E – 35 Montan-premontan, de aninișuri, soluri aluviale ą gleizate, volum edafic mijlociu-mare 9811 2630, 2640, 3730, 3740, 4530, 4540
G.E – 36 Montan-premontan de aninisuri, soluri aluviale-hidromorfe, volum edafic mijlociu-mic 9731
G.E – 37 Montan-premontan de aninișuri, soluri aluviale, volum edafic mic 9821 2610, 2620, 3710, 3720, 4510, 4520
G.E – 38 Deluros de făgete (s), soluri brune-brune luvice, volum edafic mare 4211, 4311 5234 a, 5243, 6253
G.E – 39 Deluros de făgete (m), soluri brune luvice, cu drenaj imperfect, volum edafic mijlociu-mare 4221, 4321 5233, 6241
G.E – 40 Deluros de făgete (m), soluri brune luvice, volum edafic mijlociu (m) 4231 5232, 6232
G.E – 41 Deluros de făgete (m-s), soluri brune-brune luvice, volum edafic mijlociu 4331 5242, 6252
G.E – 42 Deluros de goruneto-făgete (m-i), soluri brune luvice, volum edafic mijlociu-mic 5231, 5241 6131 a
G.E – 43 Deluros de făgete (i), soluri spodice in dezvoltare, volum edafic mijlociu-mic 4242, 4241, 4251 5231 a, 6231 a
G.E – 44 Deluros de fagete (m-i), soluri scheletice (pe calcare), volum edafic mic mijlociu 4212, 4213 5221, 5222, 5241, 6221, 6222, 6251
G.E – 45 Deluros de gorunete, (s), soluri brune-brune luvice, volum edafic mare 5111, 5113, 5321, 5322, 5331 5152, 5153, 6152, 6153
G.E – 46 Deluros de gorunete ą fag, soluri brune-brune luvice, volum edafic mare 5211, 5311, 5312, 5314, 0111 5152 a, 5131 a
G.E – 47 Deluros de gorunete (m), soluri brune luvice-luvisoluri, volum edafic mijlociu-mare 5121, 5323, 5324, 5411 5142, 6142
G.E – 48 Deluros de gorunete (m), soluri brune luvice-luvisoluri, volum edafic mijlociu-mic 5131, 5152 5132, 6132
G.E – 49 Deluros de gorunete ą fag (m), soluri brune luvice-luvisoluri, volum edafic mijlociu-mare 5221, 5313 5142 a
G.E – 50 Deluros de gorunete (i), luvisoluri-planosoluri pseudogleizate, volum edafic mic-mijlociu 5132, 5141, 5412 5141
G.E – 51 Deluros de gorunete, soluri cenusii, volum edafic mijlociu-mare 5165
G.E – 52 Deluros de gorunete (i-m), soluri diverse, acide, volum edafic mic-mijlociu 5151, 5153, 5173 5131, 6131
G.E – 53 Deluros de gorunete si pinete (i), stancarii, soluri diverse, scheletice 3132, 5172 5112, 6112
G.E – 54 Deluros de gorunete (i), soluri diverse (bazice), scheletice 5171 5112 a, 5151, 6112 a
G.E – 55 Deluros de cereto-garnitete ą gorun (s-m), luvisoluri, volum edafic mijlociu 7111, 7112, 7311, 7411 6142 a, 6143 a
G.E – 56 Deluros de cvercete (s), soluri argiloiluviale, volum edafic mare 7431, 7513 6143
G.E – 57 Deluros de cero-sleauri, soluri argiloiluviale, volum edafic mijlociu-mare 7511, 7512 6152 a, 6153 a
G.E – 58 Deluros de garnitete (m-s), soluri argiloiluviale vertice, volum edafic mijlociu-mare 7221, 7222, 7532 7320, 7332 a, 7333 a
G.E – 59 Deluros de garnitete (i), brune litice-litosoluri 7223, 7224, 7225 6151, 7310, 7410
G.E – 60 Deluros de stejarete-gorunete (s), soluri argiloiluviale pseudogleizate, volum edafic mare 5511, 5512, 6131, 6132, 6211, 6212 7333, 7430
G.E – 61 Deluros de goruneto-stejarete (m), soluri argiloiluviale-cenusii, volum edafic mijlociu 5112, 5513, 5514, 6213, 6215 6153 a, 7332, 7420
G.E – 62 Deluros de stejarete (i), luvisoluri pseudogleice, volum edafic mic-mijlociu 6143 6141, 7331
G.E – 63 deluros de stejarete (s), soluri aluviale-brune gleizate, volum edafic mare 6121, 6142, 6311, 6312 5254, 6264, 7540
G.E – 64 Deluros de stejarete (m-i), soluri gleice, volum edafic mic-mijlociu 6151, 6152
G.E – 65 Deluros de aninișuri și zăvoaie (s), soluri aluviale, volum edafic mijlociu-mare 9722 5253, 6263, 7530
G.E – 66 Deluros de aninișuri și zăvoaie (m-i), protosoluri aluviale, volum edafic mic-mijlociu 5251, 5252, 6261, 6262, 7510, 7520
G.E – 67 Deluros de gorunete de silvostepa (extrazonala), soluri diverse, volum edafic mijlociu 5161, 5162, 5163, 5164, 5332, 5333, 8421 5121 a, 5122 a
G.E – 68 Deluros de stejărete (stejar brumăriu) ą specii de șleau, cernoziomuri cambice-argiloiluviale, volum edafic mijlociu-mare 8115, 8116, 8422, 8512, 8513, 8423 6121 a, 6122 a, 9320 a, 9320 b, 9321, 9322, 9323
G.E – 69 Deluros de stejarete si stejareto-sleauri-xerofile (i), soluri diverse, scheletice 8211, 8213, 8521, 8531 7210 a, 7220 a
G.E – 70 Deluros de stejareto-sleauri și frasineto-ulmate (m), cernoziomuri, volum edafic mijlociu-mare 0523
G.E – 71 Deluros de stejareto-frăsinete (m), soluri gleice-lacovistiądrenate, volum edafic mijlociu 8620 a
G.E – 72 Câmpie tabulară, de stejareto-sleauri (s), soluri brun-roscate luvice, volum edafic mare 6111, 6221, 6222 8336, 8420, 8430
G.E – 73 Câmpie tabulara, de stejarete (m), luvisoluri pseudogleizate, volum edafic mijlociu-mare 6112, 6113, 6141, 6214, 6223 8311, 8321, 8333
G.E – 74 Câmpie joasa de stejarete (m-i), soluri pseudogleice, volum edafic mic-mijlociu 6153, 6154, 6224 8334, 8335
G.E – 75 Câmpie inalta de cereto-garnitete (s), soluri brune, brun-roscate, luvice-vertice, volum edafic mijlociu-mare 7121, 7321, 7421, 7521, 7522 8312
G.E – 76 Câmpie inalta de garnitete, planosoluri-vertisoluri pseudogleizate, volum edafic mijlociu (I-II) 7211, 7212, 7213 8322
G.E – 77 Câmpie tabulara de cerete (i), soluri pseudogleice, volum edafic mic (III) 7122, 9411 8331, 8332
G.E – 78 Campie joasa de stejareteo-sleauri (s-m), soluri molice gleizate, volum edafic mare 6122, 6321, 6322, 6323, 6324, 6325 8511, 8512
G.E – 79 Câmpie de stejareto-frasinete și frasineto-ulmete (s), soluri aluviale, volum edafic mijlociu 0511, 0411 8511 a, 8512 a
G.E – 80 Câmpie de aninisuri (m-s), soluri gleice, volum edafic mic 9711, 9712 8532, 8541, 8542
G.E – 81 Câmpie tabulară de cereto-șleauri (m), cernoziomuri argiloiluviale vertice, volum edafic mijlociu 7131, 7331, 7523, 7531 9530, 9220 a
G.E – 82 Câmpie tabulară de cvercete mezoxerofile-xerofile (m-s), soluri argiloiluviale, volum edafic mare 8431, 8432, 8433, 8441, 8451 9320 a, 9320 b, 9410, 9420, 9510, 9520
G.E – 83 Campie tabulara de stejărete xerofile (de stejar brumariu) (m-s), cernoziomuri cambice, volum edafic mare 8111 9320
G.E – 84 Câmpie tabulară de stejăreto-sleau (s), cernoziomuri cambice, volum edafic mare 8511, 0521
G.E – 85 Campie tabulara de stejărete (brumariu-pufos) (m), cernoziomuri, volum edafic mijlociu-mare 8112, 8311 9310
G.E – 86 Câmpie de stejărete, de stejar pufos (i-m), soluri cernoziomuri, volum edafic mijlociu 8221, 8212 9210, 9220
G.E – 87 Câmpie de stejărete (de stejar pufos) (i), soluri diverse, scheletice 8223 9110 a, 9210 a
G.E – 88 Câmpie de divagare -lunci de stejareto-sleauri (m), cernoziomuri argiloiluviale, volum edafic mijlociu-mare 5161, 6162, 8411 9641, 9652 a
G.E – 89 Campie de divagare -lunci, soluri aluviale – cernoziomuri, volum edafic mijlociu-mare 6231, 6331, 6332, 0522 9540 a, 9614 a, 9642
G.E – 90 Campie de divagare – lunci de frasinete (m), lacovisti salinizate, volum edafic mijlociu 0432 9652
G.E – 91 Campie de divagare-lunci, de aninișuri (m), soluri gleice salinizate, volum edafic mic 9713 9631 a, 9632 a
G.E – 92 Dune, psamosoluri molice- soluri argiloiluviale nisipoase, volum edafic mijlociu-mare 6163, 8113
G.E – 93 Dune, psamosoluri gleizate, volum edafic mijlociu 6114
G.E – 94 Dune, soluri gleice, volum edafic mic-mijlociu
G.E – 95 Dune, psamosoluri gleizate, volum edafic mijlociu-mare 6342
G.E – 96 Dune, psamosoluri gleice, volum edafic mic 6343, 6344, 6345, 8412, 8413, 0412, 0413
G.E – 97 Lunci interioare-zavoaie de plop (s-m), soluri aluviale molice, volum edafic mare 9111, 9211, 9311, 9511, 9611 8523, 8524, 8534, 9613 a, 9641 a, 9624 a
G.E – 98 Lunci interioare-zăvoaie de plop alb (m-i), soluri – protosoluri aluviale, volum edafic mijlociu-mic 9112, 9115, 9312 8521, 8522, 9611 a, 9612 a
G.E – 99 Lunci interioare-zăvoaie de salcie (m-s), soluri aluviale amfigleizate, volum edafic mijlociu-mare 9622 a, 9623 a
G.E – 100 Lunci interioare-zavoaie ą specii de diferite esente (i-m), slab moderat, soluri salinizate, volum edafic mijlociu-mic 9642 a, 9652 a, 9652 b, 9652 c
G.E – 101 Lunca și Delta Dunarii, răriști de plop și ulm (i), aluviuni-protosoluri aluviale, volum edafic mic-mijlociu 9611 b, 9612 b
G.E – 102 Lunca și Delta Dunării, zăvoaie de plop ą stejar (s-m), soluri aluviale, volum edafic mare 9613 b1
G.E – 103 Lunca si Delta Dunarii, zavoaie de plop negru (s-m), soluri aluviale, volum edafic mare 9614 b1
G.E – 104 Lunca și Delta Dunarii, zavoaie de plop negru (m-i), soluri aluviale salinizate, volum edafic mijlociu 9652
G.E – 105 Lunca și Delta Dunarii – zavoaie de plop negru si salcie (m-s), soluri aluviale ą gleizate, volum edafic mare 9613, 9614
G.E – 106 Lunca și Delta Dunarii – zavoaie de salcie (m-s), soluri amfigleizate, volum edafic mare 9623 b, 9624 b
G.E – 107 Lunca si Delta Dunarii (japse) – zavoaie de salcie (m-i), soluri hidromorfe, volum edafic mijlociu-mic 9622 b, 9632 b
G.E – 108 Lunca și Delta Dunarii – incinte indiguite, soluri cernoziomice, volum edafic mare
G.E – 109 Lunca și Delta Dunarii – incinte indiguite, soluri aluviale molice , volum edafic mare
G.E – 110 Lunca și Delta Dunarii – incinte indiguite, soluri aluviale tipice, volum edafic mare
G.E – 111 Lunca și Delta Dunarii – incinte indiguite, soluri aluviale-protosoluri tipice, volum edafic mijlociu
G.E – 112 Lunca și Delta Dunarii – incinte indiguite, soluri aluviale stratificate, slab maturate fizic, volum edafic mijlociu-mare
G.E – 113 Lunca și Delta Dunării – incinte indiguite, soluri aluviale vertice, volum edafic mijlociu-mare
G.E – 114 Lunca și Delta Dunării- incinte indiguite, soluri hidromorfe, volum edafic mijlociu

 

Dacă iubești pădurea așa cum o facem și noi, alătură-te cu un Like comunității noastre de pe Facebook.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here